สำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ ให้แก่บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ
9 ก.ย. 64 15:57 น. 30 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home ) มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมการอบรม ผ่านวิดีโอทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Meeting โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบหมายนายวัชรชัย สังข์แก้ว พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้

ข่าวจาก: facebook