ประเมินพนักงานราชการทั่วไป
7 ก.ย. 64 14:34 น. 44 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผูสอน รอบการประเมินที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ Google Meet