สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมพิจารณาและดำเนินหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ก.ย. 64 14:35 น. 58 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมพิจารณาและดำเนินหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงานสำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้งสี่อำเภอ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยนายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

....................

ภาพ : วรเชฎฐ์ โชติแก้ว พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ข่าวจาก: facebook