นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้นำเด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ และครอบครัว เข้าคารวะและรับโล่เกียรติคุณ จากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 64 10:54 น. 44 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้นำเด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ และครอบครัวเข้าคารวะและรับโล่เกียรติคุณ จากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 62 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ (Bloomsbury) หาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook