นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วย​หัวหน้า​กล​ุ​่​มอำนวย​การ​ และ​เจ้าหน้าที่​การเงิน​และ​บัญชี​ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโครงการเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
31 ส.ค. 64 14:55 น. 53 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2564 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย​นางสาว​ธัญรัตน์​ ศรี​สงค์​ หัวหน้า​กล​ุ​่​มอำนวย​การ​ และ​เจ้าหน้าที่​การเงิน​และ​บัญชี​ สช.จ.สงขลา​ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโครงการเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting​ โดยมี​นายอรรถ​พล​ ตรึกตรอง​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ เป็น​ประธาน


ข่าวจาก: facebook