การสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564
31 ส.ค. 64 12:48 น. 51 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

30 สิงหาคม 2564


สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมประชุมสัมมนาประเด็น “การสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) โดยมีสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน (บูเกะฮารีเมาจือมอ) ต.ธารคีรี เป็นผู้แทนสถานศึกษาของ สช.อ.สะบ้าย้อย (สช.สงขลา) ในการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องในวันนี้


ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย