ติดตาม การก่อสร้างอาคารเรียน จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
31 ส.ค. 64 11:51 น. 47 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ เสนอแนะการดำเนินการประกอบการยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ณ ม.3 ต.สะบ้าย้อย จ.สงขลา