นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มอบน้ำดื่มให้แก่นายอำเภอจะนะ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอจะนะ
3 ส.ค. 64 13:33 น. 152 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 121 โหล ให้แก่นายอำเภอจะนะ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอจะนะ ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ