นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านทางระบบ Google Meet
22 ก.ค. 64 19:05 น. 141 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านทางระบบ Google Meet โดยมีนางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผวจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมฯ


ข่าวจาก: facebook