นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติครูที่ยื่นแบบขอรับเงิน พ.ค.ก. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2564
16 ก.ค. 64 11:19 น. 74 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติครูที่ยื่นแบบขอรับเงิน พ.ค.ก. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook