นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนของหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2664
7 ก.ค. 64 10:27 น. 49 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวนุรฮูดา มามะ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนของหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2664 ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน


ข่าวจาก: facebook