สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการนิเทศ ติดตาม การบริหารงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
8 มิ.ย. 64 17:00 น. 54 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการนิเทศ ติดตาม การบริหารงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
....................
ภาพ​: ข่าว​ อรทัย เหมืองจา พนักงาน​ปฏิบัติ​การ​ด้าน​คอม​พิวเตอร์


ข่าวจาก: facebook