นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9 มิ.ย. 64 15:48 น. 44 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามชุดที่ 4 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่22/2564 เข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนรุ่งภิญโญ โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม และโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยาอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา