นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 31/2564
7 มิ.ย. 64 16:20 น. 67 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 31/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ
....................
ภาพ :ข่าว วัชรชัย สังข์​แก้ว​ พนักงาน​ปฏิบัติ​การ​ด้าน​คอม​พิวเตอร์


ข่าวจาก: facebook