นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ตรวจราชการการปฏิบัติงานของ บุคลากร สนง.สช.อ.เทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (covid -19)
29 เม.ย. 64 20:47 น. 44 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ได้มาตรวจราชการการปฏิบัติงานของ บุคลากร สนง.สช.อ.เทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (covid -19) เพื่อเน้นย้ำมาตราการการปฏิบัติงาน และป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ของบุคลากร และผู้รับบริการและมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรในการปฎิบัติงานต่อไป


ข่าวจาก: facebook