นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 4/2564
9 เม.ย. 64 09:34 น. 49 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 เมษายน​ 2564 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​รักษาการ​ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 4/2564 มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน​ทางการศึกษาหรือผู้แทน​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ทางการศึกษา​เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะหนู​ สำนักงาน ​สกสค.จังหวัด​สงขลา​ โดยมีนายเจน แผลงเดชา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook