นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
7 เม.ย. 64 16:34 น. 34 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจง กำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยหัวหน้ากลุ่มได้รายงานความคืบหน้าและปัญหาของการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook