นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด สช.สงขลา
7 เม.ย. 64 10:51 น. 44 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มอำนวยการ โดยงานบริหารบุคคล สช.จ.สงขลา จัดประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด สช.สงขลา มีนางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นางสาวจุฬาลักษณ์ เพชรมั่ง พนักงานจัดการงานบุคคล และพนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook