นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผอ.สช.อ.เทพา เป็นประธานในกิจกรรมมอบวุฒิบัตร โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา
9 เม.ย. 64 12:49 น. 741 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในกิจกรรมมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดีเด่น โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 60 คน