เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมเป็นคณะวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีการเงินและงบการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
9 เม.ย. 64 09:11 น. 175 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมเป็นคณะวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีการเงินและงบการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน