สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดพิธีมอบรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
6 เม.ย. 64 18:45 น. 22 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 6 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดพิธีมอบรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ สช. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา สงขลา นราธิวาส สตูล และ ปัตตานี เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2564

------------------------

พร้อมนี้ นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับโล่รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook