นายมูฮัมมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "เปิดบ้านฐานวิจัยและพินิจนักวิทยาศาสตร์น้อย"
1 เม.ย. 64 00:20 น. 22 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายมูฮัมมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "เปิดบ้านฐานวิจัยและพินิจนักวิทยาศาสตร์น้อย" ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ ต่อสาธารณชน ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

.

ภาพ/ข่าว อรทัย เหมืองจา พนักงานปฏบัติการด้านคอมพิวเตอร์


ข่าวจาก: facebook