นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการขอเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียนธิดานุเคราะห์
1 เม.ย. 64 00:12 น. 20 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.40 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการขอเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียนธิดานุเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากร สช.จ.สงขลา

.

ภาพ/ข่าว วัชรชัย สังข์แก้ว พนักงานปฏบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ภาพ ศิริวรรณ แหยะเจริญ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา


ข่าวจาก: facebook