นายหั้ว ศรีสุด ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ได้พบปะ พูดคุย หารือ แลกเปลี่ยน ประสานงาน กับหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านต่างไป ในพื้นที่อำเภอนาทวี ณ เรือนจำอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
24 มี.ค. 64 10:23 น. 335 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.30น. นายหั้ว ศรีสุด ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ได้พบปะ พูดคุย หารือ แลกเปลี่ยน ประสานงาน กับหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านต่างไป ในพื้นที่อำเภอนาทวี ณ เรือนจำอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โดย มีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี เป็นประธาน