นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
23 มี.ค. 64 13:05 น. 224 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแข่งขันทักษะวิชาการสามัญและศาสนา โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 300 คน