นายอับดลรอหมาน สอมัน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการกิจกรรมขยายผลการมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
15 มี.ค. 64 13:27 น. 206 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการกิจกรรมขยายผลการมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว : นายอับดลรอหมาน สอมัน