นายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานนการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC)
4 มี.ค. 64 15:11 น. 49 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัด​การประชุม​สัญจร ปีงบประมาณ​2564​ ภายใต้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC) ซึ่งมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษากา​รในตำแหน่ง​ผู้อ​ำนวยการสำน​ักงานการศึ​กษาเอกชนจั​งหวัดสงขลา​ พร้อมด้วย​นายอนุพงศ์​ สุวรรณ​เวหา​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​อำ​เภอ​จะนะ และคณะดำเนินงาน สช.จังหวัด​สงขลา​ และ สช.อำเภอจะนะ และคณะครูอาจารย์​จากศูนย์​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ที่ 12(จะนะ1)​และ ที่13(จะนะ2)​ เข้าร่วมการประชุม​​ จำนวน 65 คน โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา​ เป็นประธา​นการประชุม​ และนายอซิซ สาเม๊าะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน​จริยธรรม​ศึกษา​มูลนิธิ​ ให้การต้อนรับ​และอนุเคราะห์​สถานที่การประชุม​ ณ ห้องประชุม​โรงเรียน​จริยธรรม​ศึกษา​มูลนิธิ​ อำเภอจะนะ​ จังหวัด​สงขลา
..........................................
การประชุม​ครั้งนี้ นายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา มอบนโยบาย​สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ และคณะทำงานได้ร่วมถ่ายทอดองค์​ความรู้​ในรายละเอียด​การดำเนินงานการเตรียมพร้อม​รองรับ​การลงพื้นที่​ของ ป.ป.ช. ในโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการ​ติดตาม​การบริหารจัดการเงินอุดหนุนและการสร้างการรับรู้​เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จ​การศึกษา​ ปพ.3


ข่าวจาก: facebook