สช.จ.สงขลา จัดประชุมบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1
2 มี.ค. 64 17:27 น. 49 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะและมอบนโยบายการดำเนินงาน มีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ ทั้ง สช.อำเภอและจังหวัด รวมถึงพนักงานราชการครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชนในสังกัด เข้าร่วมจำนวน 147 คน โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และนายสมพงษ์ ช่วยเนียม ผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.อรัญ กั่วพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวนายร้อย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่การจัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาวนายร้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook