นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
24 ก.พ. 64 14:02 น. 37 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงานจัดกิจกรรมทางการศึกษา สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมี นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านยางงาม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สมาคมโรงเรียนนอกระบบจังหวัดสงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ร่วมจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมและปลูกต้นไม้ ๑ วัด ๑ มัสยิด ในจังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อสนองและสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 10 เพื่อรวมสร้างจิตสาธารณะและรวมพลังทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อประเทศชาติ 


ข่าวจาก: facebook