นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.จ.สงขลา ได้กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
23 ก.พ. 64 16:33 น. 30 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจง กำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงาน ติดตามความคืบหน้าและปัญหาของการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและขับเคลื่อนภาระกิจงานที่ดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook