นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564
23 ก.พ. 64 11:36 น. 33 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมี นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธาน


ข่าวจาก: facebook