นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.จ.สงขลาเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานราชการ
22 ก.พ. 64 16:15 น. 29 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้องประชุม สช.จังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธาน


ข่าวจาก: facebook