นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมรายงานและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ฯ
19 ก.พ. 64 14:47 น. 19 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 10.00 น.น​ายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในรักษากา​รในตำแหน่ง​ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดสงขลา​ พร้อมด้วยนายวรเชฏฐ์ โชติ​แก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ พนักงาน​วิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ เข้าร่วมประชุมรายงานและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการ รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีข้อซักถามต่อที่ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อ.เมือง จ.สงขลา​ มีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประมาณ 45 คน​ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมรายงานผลครั้งนี้​
---------------------------
ในกำหนดช่วงภาคบ่าย น​ายมูฮันมัด ​ดือราแม​ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจ ไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


ข่าวจาก: facebook