นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
18 ก.พ. 64 16:14 น. 360 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา