นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ
18 ก.พ. 64 12:10 น. 197 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ พร้อมด้วยนายอับดุลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ภาพ /ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์