คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 6/2564 พร้อมคณะกรรมการได้ตรวจข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราขการ ของนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี
16 ก.พ. 64 16:11 น. 102 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 6/2564 พร้อมคณะกรรมการได้ตรวจข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราขการ ของนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี