นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม การรับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ซึ่งหน่วยงานสามารถนำเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน
16 ก.พ. 64 16:07 น. 76 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม การรับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ซึ่งหน่วยงานสามารถนำเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน