นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
16 ก.พ. 64 11:01 น. 14 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงเรียนจะนะอินเตอร์บริบาล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ภาพ/ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์