นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนสุทธิ์รักษ์
16 ก.พ. 64 08:16 น. 33 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนสุทธิ์รักษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Make x Thailand 2020 ณ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ภาพ: นายอับดลเลาะ  สอมัน  / ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์