นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก(เด็กกำพร้า) ในความดูแลของโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลาม
8 ก.พ. 64 11:41 น. 106 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8 ก.พ.2564 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก (เด็กกำพร้า) ในความดูแลของโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลาม โดยมีนายดำรง อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมทางการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา นายกสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนสันติวิทย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาภาพ/ข่าว : นายอับดลรอหมาน สอมัน