​ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
5 ก.พ. 64 14:45 น. 193 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

บันทึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2654นายอุทิศ อุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าร่วม​ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงทุจริต หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด โดยมีนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา