เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ข้าร่วม​ประชุม​ติดตาม​ รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone) และโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ให้เป็นรูปธรรมของจังหวัดสงขลา
5 ก.พ. 64 14:31 น. 55 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ​2564​ เวลา​ 09.00 น​ ​นางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวนูรียะ ดือรามะ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วม​ประชุม​ติดตาม​ รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone) และโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ให้เป็นรูปธรรมของจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดจะต้องทำงานในเชิงระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สพม.สพป. เพื่อที่จะทำให้คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันกับโรงเรียนในเขตชุมชนเมืองที่เป็นต้นแบบ ณ ห้องประชุม​บัวหลวง โรงเรียน​จะนะชนูปถัมป์ อำเภอ​จะนะ  จังหวัดสงขลา โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็น​ประธานคณะกรรมการ​ขับเคลื่อน​ฯ ภาพ/ข่าว : ปรัชญา รุ่งเรือง