นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "อิตีซอมเกมส์ ครั้งที่ 13"
4 ก.พ. 64 15:42 น. 114 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา) เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "อิตีซอมเกมส์ ครั้งที่ 13"ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และนักเรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา