นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ลงนิเทศตามโครงการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรฟัรฎูอีน ศูนย์ฯ(ตาดีกา)
4 ก.พ. 64 15:30 น. 89 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา) พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ที่ 2/2564 ลงนิเทศตามโครงการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ) พ.ศ 2559/ฮ.ศ1437 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯดารุลอิสลาม ศูนย์ฯนูรุลอิฮซาน ศูนย์ฯจะลาลุดดีน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา