นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา)เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "รัศมีเกมส์ ครั้งที่ 5"
4 ก.พ. 64 15:22 น. 26 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา) เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "รัศมีเกมส์ ครั้งที่ 5"ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามโรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักในเรื่องการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและอนามัยของตนเอง