นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนซูลัมดารูลอามาล ต.ปากบาง อ.เทพา
4 ก.พ. 64 14:40 น. 26 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอเภอเทพา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง