สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประชุม
29 ม.ค. 64 14:25 น. 73 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภออำเภอจะนะ  จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพ : อับดนเล๊าะ สอมัน  ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์