สช.สงขลา จัดประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
11 ม.ค. 64 15:51 น. 47 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2564 น. เวลา 14.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยมีคณะผู้บริหาร สช.จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม