ดร.วาทิต มีสนุ่น รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนศาสน์สันติธรรม
29 ธ.ค. 59 07:18 น. 784 ครั้ง
วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านละแวกใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน