วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตอนรับแสดงความยินดีกับ นายอิสมาอีล ลือแบลูวง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
14 ม.ค. 64 12:56 น. 227 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตอนรับแสดงความยินดีกับ นายอิสมาอีล ลือแบลูวง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา